top of page
Nạm Vè Giòn

Nạm Vè Giòn

Tái chín nạc

Tái chín nạc

Brisket Rare Steak

Nạm Gần Sách

Nạm Gần Sách

Rare Steak, Well-Done Flank, Tendon, Beef Balls

Phở Gà

Phở Gà

Chicken Noodle

Phở Bò Đặc Biệt

Phở Bò Đặc Biệt

Special beef noodle

Miến gà

Miến gà

Burmese chicken

Mì Vịt Tiềm

Mì Vịt Tiềm

Noodle with duck

Hủ Tiếu Bánh Mì

Hủ Tiếu Bánh Mì

Noodle Bread

Hủ Tiếu Áp Chảo

Hủ Tiếu Áp Chảo

Fry noodle

Thịt Nướng Thập Cẩm

Thịt Nướng Thập Cẩm

Noodle Mixed barbecue

Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

Noodle bò huế

Bún chả Thịt Nướng

Bún chả Thịt Nướng

Barbecue Noodle

Bún thịt bò xào

Bún thịt bò xào

Beef stir-fried rice noodles

Bún Riêu

Bún Riêu

Bun Rieu Screws

Bún Bò Xào Chay

Bún Bò Xào Chay

Sautéed Beef Bun Chay

Bún Bò Giò Heo Huế

Bún Bò Giò Heo Huế

Pork Sausage Bun Bo Hue

Hủ tiếu bò kho

Hủ tiếu bò kho

Beef Stewed w/ Rice Noodle

7. Bún riêu ốc

7. Bún riêu ốc

Vermicelli snail

4. Tái gầu dòn

4. Tái gầu dòn

Tái Gầu Dòn

4. Bún thịt nướng

4. Bún thịt nướng

Noodle QQB

2. Mì Gà

2. Mì Gà

chicken noodle

2. Mì Bò Kho

2. Mì Bò Kho

Beef Noodle

2. Chín nạm gân sách

2. Chín nạm gân sách

Beef Noodle

Bún mắm

Bún mắm

Noodle Sauce

1. Tái nạm gầu gân sách

1. Tái nạm gầu gân sách

Beef Noodle

1. Bún chả giò

1. Bún chả giò

Noodle chả giò

1. Bún Chả Giò
2. Bún Mắm
Bún Thịt Nướng
2. Mì Bò Kho
Bún Riêu Ốc
Bún Bò Kho
Bún Bò Huế
Bún Bò Chay
Bún Riêu Ốc
Bún Bò Xào
Bún Chả Nem
Bún Bò Huế
Chả Nem Nướng
Hủ Tíu Mì
Mì Vịt Tiềm
Phở Bò Tái
Phở Bò Viên
Bò Viên &Gân
Nạm Gầu Gân Sách
Phở Tái Gân Sách
Phở Tôm
Phở Heo Tôm
Phở Tái Nạm Gân
Phở Đặc Biệt

Quyên Special

 B e e f  N o o d l e  F a s t   F o o d  T o  G o

 Ads by: mixtell.com    

bottom of page